Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1010 publicaties gevonden

Zwemmen en zwemveiligheid

trends in zwemgedrag, mening over zwemmen en zwemveiligheid 2008-2019, factsheet 2020/12

Dit factsheet maakt onderdeel uit van het project NL Zwemveilig. NL, dat zich richt op het verzamelen van bestaande en nieuwe kennis over leren zwemmen om de zwemveiligheid van de…

Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière

1-meting monitoring TeamNL@work (NOC*NSF)

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om, in nauwe samenwerking met NOC*NSF, het project TeamNL@work van 2017 tot en met 2019 te monitoren. TeamNL@work is een programma…

Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona

Sinds half maart 2020 heeft Nederland maatregelen genomen om ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut, is het in kaart…

Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

onderzoek naar de gevolgen van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus

Op 12 maart 2020 zijn de eerste beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus voor sportverenigingen in Nederland aangekondigd. In opdracht van NOC*NSF en in afstemming met VSG, het ministerie…

Sport en bewegen in tijden van covid-19

deelname & kijkgedrag volwassenen maart-april 2020

Sinds de maatregelen van half maart 2020 om het coronavirus in te dammen, is sporten en recreatief bewegen in Nederland ingewikkeld geworden. Sporten via een sportvereniging en fitnesscentrum kan niet…

De inzet van de buurtsportcoach voor het Nationaal Sportakkoord

factsheet 2020/11

In nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord worden buurtsportcoaches ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Op dit moment leveren de buurtsportcoaches door middel van hun activiteiten en werkzaamheden…

Sportdeelname Zaanstad 2019

ontwikkelingen rond sport en bewegen

De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan actuele informatie over de sportdeelname van haar burgers. Het doel is om input te hebben voor de nieuwe sportvisie van de gemeente Zaanstad. In…

Onsportief wedstrijdgedrag: op zoek naar samenhang in verklarende factoren bij amateur voetbal- en hockeywedstrijden

factsheet 2020/10

In dit factsheet onderzoekt het Mulier Instituut met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het wedstrijdgedrag van spelers, trainers, scheidsrechters en supporters bij amateurwedstrijden met de…

Ouders over buitenspelen in tijden van corona

factsheet 2020/7

Dit factsheet van het Mulier instituut verkent het buitenspelen in tijden van coronamaatregelen. In de periode van 25 maart tot en met 8 april 2020 hebben voor dit onderzoek 1.347…

Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport

factsheet 2020/8

Topsport brengt, mede door groter wordende (financiële) belangen, integriteitsrisico’s met zich mee. Het gaat hierbij om afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport door doping, matchfixing, seksuele…