Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De inclusieve buitenruimte

auteur(s):
Dool, R. van den, Dellas, V., Heijnen, E., Lycklama, T., Perdok, A., Meekes, S.
plaats:
Utrecht / Arnhem
uitgever:
Mulier Instituut / Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
jaar:
2020
collatie:
45 p. bijl. fig. tab.
documenten:

De inclusieve buitenruimte: behoeftenonderzoek naar sport en recreatie van inwoners in Zuid-Holland

samenvatting:

Om de leefomgeving optimaal te kunnen afstemmen op de vraag naar recreatie in de openbare ruimte en sport, heeft de provincie Zuid-Holland het Mulier Instituut en het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd onderzoek te verrichten naar de behoefte aan sport en recreatie onder volwassen inwoners.

Het onderzoek richt zich op de algehele bevolking en op zes onderscheiden groepen, te weten ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een chronische aandoening, mensen met een lage sociaal economische status (SES), mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen uit de LHBTI-groep.

Enkele bevindingen uit het rapport:

Deelname: de inwoners van Zuid-Holland nemen veelvuldig deel aan sport en recreatie. Van de volwassenen beoefent 56 procent wel eens sport en doet 84 procent aan actieve buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen. Verder bezoekt de helft wel eens natuurgebieden en één derde historische plaatsen. De inwoners bezoeken minder vaak sportwedstrijden en/of evenementen (24%).

Voorzieningen sport en recreatie: de meest gebruikte faciliteiten voor actieve buitenrecreatie zijn routes in de openbare ruimte en horeca voorzieningen.

De belangrijkste sportvoorzieningen zijn routes in de openbare ruimte (met bewegwijzering, een kaart of app), een overdekt zwembad, een fitnesscentrum en een sporthal.

De belangrijkste andere voorzieningen waar behoefte aan is, zijn natuur om in te recreëren, bewegwijzerde routes, een bank of picknicktafel, een bezoek aan een historische plek en een park om in te recreëren.

Sport bij zes onderscheiden groepen: tussen de verschillende groepen bestaan op hoofdlijnen veel overeenkomsten als het gaat om de behoeften aan sport en recreatie. Echter de frequentie van hun deelname en de manier waarop ze invulling (willen) geven aan recreatie en sport (interesses en voorzieningen) verschillen wel degelijk.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RECR-TB-0015
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-706
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl