Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Leeuwarden

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K., Ruikes, D., Floor, C.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
85 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Leeuwarden: vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater (2019-2035)

samenvatting:

De gemeente Leeuwarden stelt in 2020 een nieuw sportvoorzieningenplan op. Eén van de redenen hiervoor is de gemeentelijke herindeling in 2018.

De gemeente Leeuwarden heeft het Mulier Instituut gevraagd de huidige en toekomstige behoefte aan binnen- en buitensportruimte en overdekt zwemwater in kaart te brengen.

Diverse planningsnormen en -richtlijnen, bevolkings- en leerlingenprognoses en kennis van lokale en landelijke ontwikkelingen in de sport en het bewegingsonderwijs zijn gebruikt om de (toekomstige) behoefte van de gemeente Leeuwarden te bepalen.

De vergelijking tussen vraag en aanbod maakt duidelijk in welke mate in de gemeente Leeuwarden tekorten dan wel overschotten (gaan) bestaan bij een of meer typen sportvoorzieningen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-700
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl