Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1422 publicaties gevonden

Ruimte voor sport in Wageningen

vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

De gemeente Wageningen is bezig met de herijking van haar sportbeleid. Voor dit proces heeft zij behoefte aan inzichten in de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties en hoe deze zich…

De beweegvriendelijke omgeving in Hilversum (intern rapport)

analyse van de beweegvriendelijke openbare ruimte

De gemeente Hilversum wil meer inzicht in de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar:…

Ruimte voor sport in Hilversum (intern rapport)

vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

De gemeente Hilversum heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar hoe het huidige aanbod aan binnensport- en buitensportaccommodaties zich verhoudt tot de huidige (2021) en toekomstige (2030 en…

Ruimte voor binnen- en buitensport in Ede

vraag-aanbodanalyses van binnen- en buitensportaccommodaties

De gemeente Ede wil zicht houden op de ontwikkeling in de behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente. In dit kader wil zij een update van de capaciteitsstudies naar de binnen-…

Quickscan Gelders sportbeleid

eindrapportage

De provincie Gelderland streeft naar een sterk en duurzaam Gelders sportklimaat om sporten voor iedereen mogelijk te maken. De provincie heeft het Mulier Instituut gevraagd een ‘quickscan’ van het bestaande…

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2022

In het Nationaal Sportakkoord (Ministerie van VWS, 2018) is de ambitie uitgesproken dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier…

Hoeveel topsporters zijn er in Nederland?

infographic

Hoeveel topsporters zijn er in Nederland? Om een inschatting te maken van het aantal topsporters met een (niet-)olympische discipline (exclusief paralympisch), is door onderzoekers van het Mulier Instituut in deze…

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg

achtste voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2022

In het laatste jaar van het Nationaal Sportakkoord lijkt de uitvoering van de lokale sportakkoorden op stoom te zijn gekomen. Op vier van de zes thema’s is behoorlijke vooruitgang geboekt.…

Monitor Sport en corona V

de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Alle deelsectoren van de sportsector merken nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. De sportsector toont zich veerkrachtig, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid. Maar tegelijk heeft de sector…

Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

2-meting

In de afgelopen acht jaar is het aandeel scholen in het voortgezet onderwijs met aanvullend lesaanbod sport en bewegen gestegen: van 53 procent in 2014 naar 80 procent in 2022.…