Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportplezier voorop

auteur(s):
Suijlekom, A. van, Steenbergen, J., Venneker, E.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
21 p. bijl. Met lit. opg.
documenten:

Sportplezier voorop: een kwalitatief onderzoek naar spelregelaanpassingen in de jeugdsport

Spelregelaanpassingen in de jeugdsport, infographic

samenvatting:

Het overkoepelende doel van de spelregelaanpassingen die sportbonden de afgelopen jaren hebben doorgevoerd in de jeugdsport is ‘het plezier in de sport bevorderen’. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut onder sportbonden.

Zes thema’s om sportplezier voor de jeugd te bevorderen
De zes thema’s waar bonden het meest op inzetten om voor meer sportplezier te zorgen zijn:

 1. succeservaringen creëren;
 2. de focus op presteren wegnemen;
 3. de betrokkenheid van kinderen verhogen;
 4. de fysieke veiligheid waarborgen;
 5. positief gedrag bevorderen;
 6. onduidelijke spelsituaties voorkomen.

Het verschilt per bond op welke thema’s het accent ligt.

Opbrengsten nieuwe spelregels (nog) niet altijd helder
Het merendeel van de sportbonden heeft (nog) geen evaluatie gedaan om de opbrengsten van nieuwe spelregels in kaart te brengen. Door terugkoppeling vanuit de achterban krijgen ze een eerste beeld van welke effecten de spelregels hebben. Maar dit beeld is verre van volledig.

Een enkele bond organiseert een evaluatie onder een brede groep officials, trainers, ouders en kinderen.

Aanbevelingen voor het aanpassen van spelregels
Uit dit onderzoek volgen zes aanbevelingen voor sportbonden die hun spelregels willen aanpassen:

 • Zorg voor een continue kritische houding tegenover spelregels.
 • Vraag andere sportbonden om advies.
 • Betrek jeugdsporters in het gehele proces en vraag om hun mening en ervaringen.
 • Communiceer helder over het waarom, hoe en wat van de spelregelaanpassingen.
 • Test nieuwe spelregels en voer deze gefaseerd in.
 • Evalueer met verschillende groepen uit de achterban.

Interviews met Nederlandse sportbonden
Voor dit onderzoek hebben we gesprekken gevoerd met verantwoordelijken van zeventien sportbonden. Daarnaast hebben we documenten (beleidsstukken, reglementen) geanalyseerd. We hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-918
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl