Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De gezondere sportomgeving in 2022

auteur(s):
Melman, M., Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
3 p.
documenten:

De gezondere sportomgeving in 2022: verenigingsbestuurders over een gezonde keuze in de sportkantine, rookbeleid en verantwoord alcoholgebruik binnen de sportvereniging, factsheet 2022/26

samenvatting:

Steeds meer sportverenigingen zijn bezig de sportomgeving gezonder te maken. Zo zijn steeds meer verenigingen rookvrij en zijn er steeds vaker gezondere opties in de sportkantine. In maatregelen tegen problematisch alcoholgebruik zit minder ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Veel draagvlak voor rookvrije sportomgeving
Het aandeel rookvrije sportverenigingen is in de afgelopen jaren flink gestegen (van 17% in 2019 naar 60% in 2022). Een grote meerderheid van de verenigingsbestuurders (82%) vindt dat iedere sportvereniging rookvrij moet zijn. Van de verenigingen die nog niet rookvrij zijn, wil de helft (45%) dat binnen twee jaar worden.

Vaker gezonde optie in kantines, maar ongezond overheerst nog
Bij ruim de helft van de verenigingen (55%) is in de kantine meer ongezond dan gezond aanbod. Wel zijn er veel minder kantines met bijna alleen ongezond aanbod (van 31% in 2019 naar 9% in 2022). Het aandeel sportkantines met evenveel gezond als ongezond aanbod in de sportkantine is in die periode gestegen van 22 procent naar 34 procent.

Weinig ontwikkeling in maatregelen tegen problematisch alcoholgebruik
In de maatregelen op het gebied van alcoholgebruik is sinds 2019 weinig veranderd. Dat betekent dat bijvoorbeeld iets minder dan de helft van de verenigingen geen alcohol schenkt aan dronken bezoekers (43%) en op leeftijd controleert (42%).

Weinig draagvlak voor gezonder aanbod en meer alcoholbeleid
Veel verenigingsbestuurders weten niet of ze in de komende twee jaar een gezonder aanbod willen creëren of meer maatregelen willen nemen op het gebied van alcoholgebruik. Meningen van verenigingsbestuurders zijn verdeeld over in hoeverre zij verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van overgewicht of verantwoord alcoholgebruik.

Enquête onder verenigingsbestuurders
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van het Verenigingspanel van het Mulier Instituut. In het voorjaar van 2022 hebben 436 verenigingsbestuurders vragen beantwoord over het aanbod in hun sportkantine, rookvrijbeleid en maatregelen voor verantwoord alcoholgebruik. De vragen waren grotendeels een herhaling van eerdere metingen in 2014, 2016 en 2019 (rapport) en 2020 (factsheet).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?