Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Lokale verbinder 50-plussport

auteur(s):
Jonge, M. de, Dijkshoorn, A., Steenbergen, J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
13 p.
documenten:

Lokale verbinder 50-plussport

samenvatting:

De ‘lokale verbinder 50-plussport’, een pilot van NOC*NSF uitgerold in de gemeenten Heemskerk, Deventer en Alphen aan den Rijn, brengt de doelgroep 50-plussers in contact met nieuwe vormen van sporten en bewegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de ervaringen van gemeenten met dit nieuwe project.

Het project heeft als doel passend sport- en beweegaanbod te vinden voor 50-plussers en hen met plezier te laten sporten en bewegen.

Lokale verbinder vooral bezig met netwerken
In zijn of haar dagelijks werk is de lokale verbinder vooral bezig met het creëren van netwerken. Met professionele organisaties in zorg, welzijn en sport, maar ook met 50-plussers, om hen door te verwijzen naar geschikt sport- en beweegaanbod. Het is dan ook van belang dat de verbinder sociaal sterk is.

Tijd en steun nodig om project op te starten
Bij het begin van dit project is het van belang voldoende tijd te nemen. Dan kan een netwerk met relevante partners opgezet worden en is er tijd om contact te leggen met de doelgroep. De samenwerking met sommige partijen, met name in de zorg, vergt een forse tijdsinvestering.

Ook financiële steun is belangrijk. Door de financiële impuls van NOC*NSF te combineren met andere middelen, bijvoorbeeld uit het sportakkoord, kan het project beter bekostigd en geborgd worden.

Een bekend gezicht voor de doelgroep
Voor de doelgroep is van belang dat ze weten bij wie ze terecht kunnen met een vraag. Om vertrouwen op te bouwen is het aan te raden één persoon het gezicht van het project te maken.

Het helpt wanneer de lokale verbinder fysiek aanwezig is bij evenementen waar de doelgroep aanwezig is, zoals bewonersavonden of activiteiten bij het buurthuis of de bibliotheek. Daarnaast is het verstandig om media te gebruiken om de doelgroep te bereiken (krant, Facebook).

Interviews met gemeenten
Voor dit onderzoek hebben we interviews gehouden met vertegenwoordigers van de drie gemeenten die het project draaien. We hebben het onderzoek uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-920
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl