Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Waar is JOGG actief?

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Schadenberg, B., Westerbroek, M
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
8 p. fig. tab.
documenten:

Waar is JOGG actief?: een onderzoek naar de sociaaleconomische status van JOGG-buurten

samenvatting:

JOGG streeft naar een maatschappij waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Om dit te bereiken zet JOGG zich in voor het creëren van een gezonde fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd (0-19 jaar) opgroeit. Gemeenten kunnen zich bij JOGG aansluiten en de JOGG-aanpak implementeren.

Sociaaleconomische factoren, zoals armoede of werkloosheid, spelen een bepalende rol bij de vraag of een gezonde leefstijl prioriteit krijgt. JOGG kan de meeste impact hebben door te focussen op buurten waar veel kinderen en jongeren (0-19 jaar) uit gezinnen met een lage SES wonen.

Deze rapportage beschrijft het potentiële bereik aan kinderen en jongeren van de JOGG-aanpak. Vervolgens geven de onderzoekers weer in hoeverre JOGG actief is specifiek in de buurten met een lage SES-score en hoeveel kinderen en jongeren daar met de JOGG-aanpak worden bereikt.

Geconcludeerd wordt dat een meerderheid van de 0-19-jarigen in Nederland potentieel met de JOGG-aanpak wordt bereikt. In buurten met een relatief lage SES-score wordt drie kwart van de kinderen en jongeren (72%) potentieel bereikt, in Drenthe en Limburg zelfs 100 procent. Kinderen en jongeren in buurten met een lage SES-score waar de JOGG-aanpak nog niet wordt geïmplementeerd, zijn vooral te vinden in de grote steden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-923
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl