Kirsten Gutter

Kirsten is opgeleid als interdisciplinair sociaal wetenschapper en houdt zich voornamelijk bezig met praktijkgericht onderzoek op de thema’s gezondheid en de verbinding tussen de sport- en zorgsector.

Na de bachelor algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij de master social policy and public health aan de Universiteit Utrecht gevolgd om zich meer te specialiseren op het gebied van sociaal beleid en maatschappelijke gezondheidsvraagstukken.

Kirstens expertise ligt op het gebied van kwalitatief onderzoek, implementatieonderzoek en het thema sport en zorg. Ze is lid van het implementatienetwerk sport en bewegen, opgericht vanuit ZonMw in 2021. Haar implementatieonderzoek richtte zich op de interventie Bewegen op Recept. Daarnaast voert ze proces- en effectevaluaties uit naar verscheidende sport- en beweeginterventies, zoals Fietsmaatjes en Doortrappen. Ook is ze actief op het thema sportcultuur, met een focus op het voorkomen van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Kirsten heeft jarenlang gewaterpolood, maar zwemt inmiddels recreatief en springt wel eens op de wielrenfiets of maakt een lange wandeling.

Publicaties

Meer publicaties