Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 32 publicaties gevonden

Implementation Mapping

toepassing op 'bewegen op recept' om implementatiestrategieën te ontwikkelen

Om de implementatie van sport- en beweeginterventies te verbeteren is een goede samenwerking tussen praktijkprofessionals en onderzoekers nodig. Deze samenwerking bevat enerzijds de kennis van professionals vanuit de praktijk, en…

Bewegen in de gecombineerde leefstijlinterventies

uitvoering door leefstijlcoaches in de praktijk

Sinds januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Dit rapport gaat over het sport- en beweeggedeelte van de GLI. Bewegen is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl, en…

De verbinding van het zorg- en sportdomein

factsheet 2023/16

Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit de zorg naar passend sport- en beweegaanbod in de wijk of bij…

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg

kennis- en innovatiescan WP3, samenvatting

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked…

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg

kennis- en innovatiescan WP3

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg’. Dit is een van de…

Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector - wat werkt?

goede voorbeelden uit drie ziekenhuizen, factsheet 2023/7

Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft al initiatieven om zorgprofessionals en professionals uit het sport- en beweegdomein met…

Denkers en doeners

Column van onderzoeker Kirsten Gutter, werkzaam bij het Mulier Instituut, over de kloof tussen wetenschap en praktijk en het verschil tussen denkers en doeners. Wat kunnen ze van elkaar leren?…

Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen

stand van zaken 2021

In Nederland zijn veel partijen die zich direct of indirect inzetten voor sporten en bewegen door ouderen. Maar er is geen partij die zich opwerpt als ‘dé sportorganisatie van en…

Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept

de verbinding van het sport- en beweegdomein met de eerstelijnszorg

Binding en duidelijke werkafspraken tussen zorgprofessionals en buurtsportcoaches zijn cruciaal voor programma’s waarbij mensen vanuit de zorg worden doorverwezen naar sport- en beweegaanbod buiten de zorg. De professionals hebben behoefte…

Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein

de rol van de buurtsportcoach om bewegen buiten de zorg te stimuleren

De verbinding tussen het zorg- en sportdomein verloopt nog niet optimaal, omdat professionals uit deze domeinen elkaar en elkaars rollen en taken niet kennen. Dat blijkt uit onderzoek van het…