Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bewegen in de gecombineerde leefstijlinterventies

auteur(s):
Heerschop, M., Gutter, K., Hutter, I., Eggink, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
22 p. Met lit. opg.
documenten:

Bewegen in de gecombineerde leefstijlinterventies: uitvoering door leefstijlcoaches in de praktijk

samenvatting:

Sinds januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Dit rapport gaat over het sport- en beweeggedeelte van de GLI.

Bewegen is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl, en het succes van de interventie is mede afhankelijk van de aanpak van dit aspect. Omdat het beweegdeel van de GLI niet tot nauwelijks is vastgelegd en wordt vergoed, wordt onderzocht hoe bewegen een plek heeft gekregen in de GLI-programma’s CooL en BeweegKuur.

Vraagstelling
Hoe voeren leefstijlcoaches het beweegdeel van de GLI (binnen CooL en BeweegKuur) in de praktijk uit en waar zien zij verbeteringen?

Methode
Voor het onderzoek zijn kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Interviews en focusgroepen met leefstijlcoaches geven inzicht in het beweegaanbod binnen en buiten de GLI, en in verbeteringen die leefstijlcoaches zien voor het beweegdeel.

Conclusies en aanbevelingen

  • Binnen de GLI-programma’s CooL en BeweegKuur zorgen leefstijlcoaches ervoor dat deelnemers voldoende in beweging komen. Vaak door enigszins af te wijken van het voorgeschreven programma. Buiten de GLI bedenken leefstijlcoaches methoden om deelnemers in beweging te krijgen, zoals wandelgroepen.
  • Succesfactoren voor bewegen buiten de GLI zijn de integrale samenwerking van professionals en de kennis van deelnemers over het belang van sporten en bewegen. Belemmeringen zijn de kosten voor sporten en bewegen en gebrek aan passend sportaanbod voor GLI-deelnemers.
  • Leefstijlcoaches zien verbetermogelijkheden in de samenwerking met de gemeente, de betrokkenheid van buursportcoaches en direct contact met sport- en beweegaanbieders.
  • Aangeraden wordt dat leefstijlcoaches contact zoeken met de gemeente voor samenwerkings- en financieringsmogelijkheden. En meer samenwerking aan te gaan met de buurtsportcoach, wat ook weer samen met de gemeente kan.
  • Gemeenten wordt aangeraden een duidelijke GLI-contactpersoon aan te stellen (bijvoorbeeld de coördinator sport en preventie). En laagdrempelig ondersteuningsaanbod te faciliteren door bijvoorbeeld inzet van de beweegcoach.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1025
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl