Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Implementation Mapping

auteur(s):
Gutter, K., Heerschop, M., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Isntituut
jaar:
2024
collatie:
30 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Implementation Mapping: toepassing op bewegen op recept om implementatiestrategieën te ontwikkelen

samenvatting:

Om de implementatie van sport- en beweeginterventies te verbeteren is een goede samenwerking tussen praktijkprofessionals en onderzoekers nodig. Deze samenwerking bevat enerzijds de kennis van professionals vanuit de praktijk, en anderzijds de kennis van implementatiemethoden van de onderzoekers. Dat blijkt uit implementatieonderzoek van het Mulier Instituut naar de interventie Bewegen Op Recept.

In dit onderzoek is de methode Implementation Mapping (IM) toegepast op de interventie Bewegen op Recept. Bij die methode ontwikkel je in vijf stappen goed onderbouwde manieren om de implementatie van een interventie te verbeteren.

Flyer en checklist voor werkafspraken
Voor Bewegen op Recept zijn twee producten ontwikkeld:

  • een flyer voor zorgprofessionals over hoe ze patiënten kunnen doorverwijzen naar de buurtsportcoach;
  • een checklist waarmee buurtsportcoaches hun samenwerking met zorgprofessionals kunnen evalueren.

Dit zijn twee voorbeelden van zogeheten implementatiestrategieën. Door de methode IM te volgen kom je tot dat soort strategieën. En zorg je ervoor dat die aansluiten bij wat je wilt veranderen: de belemmeringen die de uitvoering in de weg staan.

Context heeft grote invloed op implementatie
De context blijkt ook van grote invloed op de implementatie. Bijvoorbeeld organisatorische aspecten en politieke keuzes. De flyer en checklist hebben de belemmeringen dan ook niet volledig weggenomen. Voorbeelden van invloed van de context zijn:

  • financiering of een kartrekker die wegvalt;
  • een gemeente die de interventie geen prioriteit meer geeft.

Onderzoek naar Bewegen op Recept in vier gemeenten
Dit onderzoek is uitgevoerd van september 2021 tot en met maart 2024 in vier gemeenten waar Bewegen op Recept wordt aangeboden. Hiervoor zijn de stappen van IM gevolgd en met hulp van buurtsportcoaches en zorgprofessionals zijn de flyer en checklist ontwikkeld.

Dit onderzoek is onderdeel van het Implementatienetwerk Sport en Bewegen, mogelijk gemaakt door ZonMw.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1035
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl