Ine Pulles

Als socioloog houdt Ine zich graag bezig met sociale vraagstukken in de sport. Haar interesse gaat daarbij vooral uit naar de vraag hoe data kunnen bijdragen aan een duurzamer sportbeleid.

In haar werkzaamheden combineert Ine haar ervaring op het gebied van monitoring en evaluatie van (lokaal) sportbeleid en interesse in sociale vraagstukken. Zo houdt zij zich bezig met de monitoring van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector en de monitoring van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationaal Sportakkoord en de activiteiten die hieruit voortvloeien zijn een nieuwe vorm van sportbeleid, wat op het lokale niveau wordt doorvertaald en uitgevoerd middels lokale sportakkoorden. De monitoring van deze lokale akkoorden behoort eveneens tot de werkzaamheden van Ine. Ook het onderzoeken van sport- en beweegdeelname behoort tot haar expertise, waardoor ze in staat is zowel landelijke als lokale ontwikkelingen en statistieken in perspectief te plaatsen.

Als onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau droeg Ine bij aan de Rapportage sport 2018 en de Sport Toekomstverkenning.  Aan deze toekomstverkenning geeft zij bij het Mulier Instituut vervolg met onderzoek naar lokale toekomstige ontwikkelingen. Het doel van deze lokale verkenningen is om beschikbare data op regionaal en lokaal niveau te duiden om vervolgens tot breed gedragen beleidsafwegingen te komen.

Na jarenlang gebasketbald te hebben, heeft Ine de verenigingssport ingeruild voor de individueel ongeorganiseerde en commerciële sport (een ontwikkeling die ze in haar onderzoek vaak heeft bestudeerd). Ze rent regelmatig een rondje in het park en is abonnee op een sportschool.

Publicaties

Meer publicaties