Ine Pulles

Als socioloog houdt Ine zich graag bezig met sociale vraagstukken in de sport. Haar interesse gaat daarbij vooral uit naar de vraag hoe data kunnen bijdragen aan een duurzamer sportbeleid.

Als onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau droeg Ine bij aan de Rapportage sport 2018 en de Sport Toekomstverkenning.  Aan deze toekomstverkenning geeft zij bij het Mulier Instituut vervolg met onderzoek naar lokale toekomstige ontwikkelingen. Het doel van deze lokale verkenningen is om beschikbare data op regionaal en lokaal niveau te duiden om vervolgens tot breed gedragen beleidsafwegingen te komen.

Haar ervaring op het gebied van monitoring en evaluatie van lokaal sportbeleid en interesse in sociale vraagstukken combineert Ine in haar werkzaamheden voor de monitoring van het buurtsportcoachbeleid. De inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen vormt een belangrijk onderdeel van het landelijke breedtesportbeleid en wordt vooral lokaal tot uitvoering gebracht. Ook het onderzoeken van sport- en beweegdeelname behoort tot haar expertise, waardoor ze in staat is zowel landelijke als lokale ontwikkelingen en statistieken in perspectief te plaatsen.

Na jarenlang gebasketbald te hebben, heeft Ine de verenigingssport ingeruild voor de individueel ongeorganiseerde en commerciële sport (een ontwikkeling die ze in haar onderzoek vaak heeft bestudeerd). Ze rent regelmatig een rondje in het park en is abonnee op een sportschool.

Publicaties

Meer publicaties