Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Beweegstimulering in Limburg (intern rapport)

auteur(s):
Pulles, I., Westerbroek, M, Rauws, R., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
33 p. bijl. fig. kaart tab. Met lit. opg.
samenvatting:

Inwoners van de provincie Limburg sporten en bewegen minder dan gemiddeld. In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Limburg, staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe kan een beweegdeelname van inwoners van de provincie Limburg worden gestimuleerd zodat dit een positief effect heeft op o.a. de gezondheid van inwoners van Limburg?
  • Is een provinciale betrokkenheid/ondersteuning nodig, naast de inzet van gemeenten, om meer mensen aan het bewegen te krijgen? En zo ja, welke rol van de Provincie is hierin gewenst?

Om de vragen te beantwoorden hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van bestaande en openbare data, een vragenlijst die onder beleidsmedewerkers van de Limburgse gemeenten is uitgezet en input gebruikt die zij tijdens het Strategisch Sport Overleg ophaalden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-979
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl