Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

auteur(s):
Stuij, M., Pulles, I.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
4 p.
documenten:

Bewoners in aandachtswijken sporten minder: kennis- en innovatiescan WP1, samenvatting

samenvatting:

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld.

Over die zogenoemde ‘wicked problems’ heeft het Mulier Instituut kennis- en innovatiescans opgesteld. Daarin wordt inzicht gegeven in de beschikbare kennis en innovaties over de zes onderwerpen.

Deze publicatie is een samenvatting van het eerste wicked problem op het gebied van sport en bewegen: ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’.

Klik hier voor de complete scan 'Bewoners in aandachtwijken sporten minder' . 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-962
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl