Sportevenementen

Sportevenementen worden steeds nadrukkelijker bezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen. Het opvijzelen van nationale trots, de onderlinge cohesie, het stimuleren van sportdeelname, het realiseren van economische impact en city marketing zijn voorbeelden van doelen die met het organiseren van sportevenementen worden nagestreefd. Het ministerie van VWS zet hierop in, net als provincies en gemeenten. Naast de overheid manifesteert het bedrijfsleven zich in de sportevenementenbranche. In ruil voor exposure, netwerkmogelijkheden, toegang tot doelgroepen en de associatie met sport investeren ook bedrijven sinds jaar en dag in sportevenementen.Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in de sportevenementenbranche al jarenlang, zowel nationaal als internationaal. Het instituut is met regelmaat gastheer van vergaderingen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen en ontwikkelde instrumenten om maatschappelijke effecten van sportevenementen te meten. Daarnaast heeft het Mulier Instituut de afgelopen jaren met regelmaat zelf onderzoek gedaan naar de effecten van sportevenementen, variërend van lokale eendaagse evenementen tot meerdaagse WK’s. Ter bevordering van kennisontsluiting en –implementatie worden rapporten in de kennisbank van het instituut geplaatst, gastcolleges gegeven en presentaties tijdens (internationale) congressen verzorgd. Daarnaast is het Mulier Instituut initiatiefnemer van The Netherlands Olympic Study Network, dat beoogt de ontwikkeling en ontsluiting van wetenschappelijk ‘olympisch onderzoek’ te stimuleren.

Actueel

EK vrouwenvoetbal en EK hockey leiden tot ruim 200.000 berichten op sociale media

De topprestaties van de Nederlandse sporters bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea leiden tot veel aandacht in de traditionele media. Ook op internet, zoals op sociale media, wordt in ruime mate over de Spelen bericht. Nederlandse topsporters excelleerden vorig jaar ook, in eigen land, tijdens de EK vrouwenvoetbal en de EK hockey. Samen hebben die kampioenschappen tot ruim 200.000 berichten op sociale media geleid, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten.. Lees verder

Kansen voor internationale wielerronde in Friesland

In de provincie Friesland zijn de voorwaarden ruimschoots aanwezig om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve maatschappelijke spin-off. De organisatie van één of enkele etappes van de Tour de France of de Giro spreekt in de provincie het meest aan. Een positieve maatschappelijke spin-off kan worden bevorderd door het evenement in te zetten voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda zijn opgetekend. Lees verder

Best Football Friends geslaagd initiatief meisjesvoetbal, met beperkt blijvend effect

Het Brabantse Best Football Friends-project heeft bijgedragen aan een positieve provinciale en lokale uitstraling van het meisjesvoetbal. Het heeft veel meisjes in de aanloop naar het EK vrouwenvoetbal in de zomer van 2017 een bijzonder, goed georganiseerd en vooral enorm leuk toernooi geboden. Zowel deelneemsters als organisatoren waren ‘overwegend tevreden’, zo concludeert het Mulier Instituut, dat in opdracht van de Provincie Brabant een evaluatiestudie naar het project heeft uitgevoerd. Lees verder

The Story of Rio 2016: the most perfect imperfect Games

De organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Rio is vorig jaar relatief goed verlopen. Grootschalige incidenten bleven uit, hoewel de organisatie onder de economische en politieke crisis te lijden had. Dat geldt ook voor legacyplannen. Het IOC noemde de Spelen na afloop ‘the most perfect imperfect Games’. Lees verder

Naar een Sportevenementen Informatie Systeem

In opdracht van het netwerk Kracht van Sportevenementen heeft het Mulier Instituut onderzoek uitgevoerd waarbij antwoord is gegeven op deze vraag: Aan welke (vergelijkende) informatie over Nederlandse sportevenementen bestaat er bij partijen in het veld behoefte; hoe sluit dit aan bij bestaande informatieverzamelingen (databases, monitors) en WESP-richtlijnen; wat dient er aanvullend aan informatie te worden verzameld; hoe kan die informatie effectief worden verzameld én beheerd; en welke wijze van ontsluiten van informatie sluit het beste aan bij de wensen van partijen in het veld? Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Online belangstelling en beleving van sportevenementen (2018) (pdf)

Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland (2018) (pdf)

Evaluatie Best Football Friends 2017 (2017) (pdf)

The Story of Rio 2016 (pdf)

Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen (2017) (pdf)

Naar Brabantse sportevenementen met maatschappelijke impact (2017) (pdf)

EK Atletiek Amsterdam 2016. Organisatie en impact. Key findings (2016) (pdf)

EK Atletiek Amsterdam 2016. Economische impact en beleving (2016) (pdf)

Formule 1 in Nederland. Belangstelling en impact. Factsheet 2016/12 (2016) (pdf)

Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016 (2016) (pdf)

De kern plus een link. Naar een Sportevenementen Informatie Systeem (2016) (pdf)

Creating social impact with sport events (2016) (pdf)

Belangstelling voor de sportzomer van 2016. Factsheet 2016/8 (2016) (pdf)

Nederlanders over het IOC, de FIFA en de Olympische Spelen. Factsheet 2016/6 (2016) (pdf)

Integrity & sport events. Position paper (2016) (pdf)

Grand Départ Utrecht 2015. Economische impact en beleving (2015) (pdf)

Bekendheidsonderzoek EK Atletiek Amsterdam 2016. Meting 2014 (2015)

Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis (2014) (pdf)

Olympic Agenda 2020. Nederlanders over de toekomst van de Olympische Spelen. Factsheet (2014) (pdf)

European Youth Olympic Festival: Olympisch sportfeest onder de Dom. Onderzoek EYOF Utrecht 2013. Overall rapportage (2014) (pdf)

Sportimago's gemeenten. Steun voor investeringen in sportevenementen & sportimago's. Factsheet (2014) (pdf)

Olympisme 2014: ter gelegenheid van Olympic Day 2014. Factsheet (2014) (pdf)

The story of London 2012. De maatschappelijke betekenis van de Olympische en Paralympische Spelen 2012 (2013) (pdf)

De maatschappelijke betekenis van topsport (2012) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.