De maatschappelijke impact van sportevenementen

Sportevenementen nemen een betekenisvolle plaats in in het sportbeleid en in de beleving van de sport in Nederland. Rijk, provincies, gemeenten en bonden investeren in sportevenementen omwille van de maatschappelijke impact van evenementen. Tot de maatschappelijke impact van sportevenementen – en side events – kunnen vier typen impact worden gerekend: economische impact, sociale impact, infrastructurele impact en milieu-impact. Maatschappelijke impact kan optreden bij uiteenlopende doelgroepen, waaronder deelnemers en bezoekers van evenementen, vrijwilligers en lokale inwoners. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt tussen impact en legacy. Impact betreft effecten op de korte termijn die als gevolg van het evenement min of meer vanzelf ontstaan. Legacy betreft effecten op de langere termijn.

Voor het prognosticeren of evalueren bestaat een instrumentarium, onder andere van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). De doelstelling van de WESP is het vergroten van de kennis over de impact en legacy van sportevenementen. Van meet af aan is het Mulier Instituut nauw bij de WESP betrokken geweest. Tevens zijn door het Mulier Instituut WESP-richtlijnen ontwikkeld en heeft het ruime ervaring met het toepassen van de richtlijnen.

Het Mulier Instituut maakt zich sterk voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur ten aanzien van sportevenementen, dat geen gelijke tred heeft weten te houden met de toenemende maatschappelijke en politieke aandacht voor het thema sportevenementen. Om de kennisinfrastructuur rondom sportevenementen te verbeteren, heeft het Mulier Instituut de mogelijkheid benoemd om een Sportevenementen Informatie Systeem (SIS) te ontwikkelen.

Uitgelicht

EK Atletiek Amsterdam: organisatie en impact

De Europese Kampioenschappen Atletiek Amsterdam 2016 (EK) hebben geleid tot een economische impact van 7,8 miljoen euro voor de gemeente Amsterdam en tot 1,6 miljoen euro aan additionele bestedingen in de gemeente Haarlemmermeer. Bezoekers beoordeelden het evenement met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2, het gros van de bezoekers beleefde plezier aan het evenement en voelde zich trots. Tevens verwachtten bezoekers dat het evenement bij gaat dragen aan de promotie van de gemeente Amsterdam als toeristische bestemming.

Uitgelicht

Grand Départ Utrecht : economische impact en beleving

De Tourstart in Utrecht in 2015 is hooggewaardeerd door bezoekers en inwoners. Het maakte een deel van hen – voor even - trots. Renners uitten zich eveneens positief over de organisatie en de goede sfeer. De gemeentelijke reputatiewinst lijkt, meer dan de economische impact van 23 miljoen euro, een van de belangrijkste 'opbrengsten' van de Tourstart.