Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Naar Brabantse sportevenementen met maatschappelijke impact

auteur(s):
Hover, P., Stam, N.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
18 p. bijl.
documenten:

Naar Brabantse sportevenementen met maatschappelijke impact

samenvatting:

Sportevenementen worden steeds vaker gezien in het licht van hun bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Ook de provincie Brabant zet hierop in en ambieert dat Brabantse sportevenementen een optimaal maatschappelijk effect sorteren. Om dit te stimuleren heeft de provincie het Mulier Instituut gevraagd de bestaande kennis over dit thema middels een quick scan samen te vatten, met een accent op de provinciale beleidsdoelen. In voorliggend document is hiervan verslag gedaan, waarbij is gekozen voor een compacte opzet. Organisatoren van Brabantse sportevenementen en hun stakeholders kunnen hieruit inspiratie opdoen waardoor naast een goed georganiseerd sportevenement ook wordt ingezet op een bredere maatschappelijke impact. Daarnaast kan dit rapport ook van waarde zijn voor professionals in de sportevenementensector buiten Noord-Brabant. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-458
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl