Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1434 publicaties gevonden

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg

kennis- en innovatiescan WP3

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg’. Dit is een van de…

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

kennis- en innovatiescan WP2

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit’. Dit is een van de…

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

kennis- en innovatiescan WP1

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI…

Beweegdeelname op buurtniveau

een verkenning van de geografische spreiding en kenmerken van buurten met een lage beweegdeelname

Een van de doelen van het Preventieakkoord is dat in 2040 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet (Ministerie van VWS, 2018). Het behalen van dit doel is…

De Nederlandse sportevenementensector na perioden van coronamaatregelen

omzichtig ondernemen in een dynamische markt

Na corona heeft de sportevenementensector nu nieuwe uitdagingen, zoals het tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd zijn er kansen, bijvoorbeeld door de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl. Dat blijkt uit…

Sport- en beweeggedrag naar migratieachtergrond

factsheet 2023/8

Volwassen kinderen van migranten lijken in hun sportgedrag meer op mensen zonder migratieachtergrond dan op hun ouders. Dat is de conclusie van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut. De…

Ondersteuning gemeenten bij vergroten lhbti+-acceptatie op sportclubs

evaluatie pilot Alliantie Gelijkspelen 4.0

Gemeenten en sportclubs willen zich inzetten voor meer lhbti+-acceptatie in de sport. Maar ze hebben voor hun gevoel vaak niet genoeg kennis om hiermee aan de slag te gaan. Daarom…

Verenigingsmonitor Lelystad 2022

In dit onderzoek wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Lelystad beschreven. Dit wordt gedaan door eerst de organisatiekracht en vervolgens de maatschappelijke oriëntatie van de verenigingen te…

Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector - wat werkt?

goede voorbeelden uit drie ziekenhuizen, factsheet 2023/7

Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft al initiatieven om zorgprofessionals en professionals uit het sport- en beweegdomein met…

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2022

registratie sportief en onsportief wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp

Spelers van amateurwedstrijden spraken elkaar in ‘coronajaren’ 2020 en 2021 vaker op hun gedrag dan in 2019. Dat blijkt uit de vijfde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag van het Mulier Instituut. In…