Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Beweegdeelname op buurtniveau

auteur(s):
Pulles, I., Noordzij, J.M., Rauws, R., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
59 p. bijl. fig. kaart tab. Met lit. opg.
documenten:

Beweegdeelname op buurtniveau: een verkenning van de geografische spreiding en kenmerken van buurten met een lage beweegdeelname

samenvatting:

Een van de doelen van het Preventieakkoord is dat in 2040 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet (Ministerie van VWS, 2018). Het behalen van dit doel is in 2023 nog ver weg. Minder dan de helft van de Nederlanders (47%) voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Deze studie is een verkenning van de mogelijkheden om op basis van bestaande data meer maatwerk te leveren in het sport- en beweegbeleid.

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken in welke buurten de beweegdeelname het laagst is en welke kenmerken per buurt daar aan lijken bij te dragen. Dat leidt onder meer tot de volgende onderzoeksvragen: wie bewegen en/of sporten er minder dan gemiddeld? Welke kenmerken hangen samen met sport- en beweegdeelname? Waar wordt weinig gesport en bewogen?

Gecombineerd met de grootte (in aantal inwoners) van die buurten ontstaat een beeld van de buurten waar in kwantitatieve zin de grootste uitdagingen liggen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 blikken de onderzoekers terug op het sport- en beweegbeleid van de afgelopen decennia. Hoofdstuk 3 bundelt bestaande kennis over sport- en beweegdeelname. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de onderzoeksmethode en gebruikte data.

De hoofdstukken 5 tot en met 7 presenteren de resultaten voor respectievelijk de demografische samenstelling van de buurten, enkele gezondheids- en leefstijlkenmerken, en de beweegvriendelijkheid van de omgeving. In hoofdstuk 8 wordt gekeken of er op basis van de resultaten buurtprofielen vastgesteld kunnen worden.

In hoofdstuk 9 volgt de slotbeschouwing. In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord en gaan de onderzoekers in op de betekenis van de resultaten en de implicaties daarvan voor het beleid. Tot slot wordt er gereflecteerd op de onderzoeksmethode en op mogelijk vervolgonderzoek.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-957
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl