Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector - wat werkt?

auteur(s):
Smit, E., Collard, D.C.M., Gutter, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
3 p.
documenten:

Verbinding tussen de tweedelijnszorg en de sport- en beweegsector - wat werkt? Goede voorbeelden uit drie ziekenhuizen, factsheet 2023/7

samenvatting:

Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft al initiatieven om zorgprofessionals en professionals uit het sport- en beweegdomein met elkaar te verbinden.

Op basis van interviews worden zeven succesfactoren van deze initiatieven genoemd:

  1. Zorg voor ziekenhuisbeleid met aandacht voor leefstijl en samenwerking tussen zorg en sport.
  2. Zorg dat zorgprofessionals weten hoe ze het gesprek over leefstijl aan moeten gaan.
  3. Laat gespecialiseerde verpleegkundigen het gesprek over leefstijl voeren.
  4. Zorg dat de professionals elkaar ontmoeten, zodat ze elkaars verwachtingen en manier van werken leren kennen.
  5. Maak duidelijke afspraken over hoe je patiënten doorverwijst en elkaar op de hoogte houdt.
  6. Zorg dat enthousiaste artsen of verpleegkundigen collega’s meenemen in het initiatief.
  7. Blijf het initiatief onder de aandacht brengen, zodat het zichtbaar blijft.

Goede voorbeelden uit drie ziekenhuizen
De onderzoekers hebben tien interviews gehouden met betrokken zorg- en sportprofessionals bij drie initiatieven in Nederlandse ziekenhuizen:

  • Beter Gezond van het Universitair Medisch Centrum Radboud;
  • het Samen Gezond Spreekuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis;
  • het Leefstijlloket van Ziekenhuis de Gelderse Vallei.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl