Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg

auteur(s):
Collard, D.C.M., Gutter, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
23 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg: kennis- en innovatiescan WP3

samenvatting:

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI in beweging.

Het ZonMw-programma MOOI is gericht op Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI) voor sport en bewegen. De scan biedt een vertrekpunt om met dit wicked problem (WP3) aan de slag te gaan.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 en 2 bevatten achtergrond over en een concretisering van het wicked problem. Hoofdstuk 3 is een inleiding op deze kennis- en innovatiescan.
Dan volgt in hoofdstuk 4 een startfoto van in hoeverre sport en bewegen op dit moment wordt ingezet in de zorg.
Hoofdstuk 5 gaat over de factoren die van invloed zijn op het inzetten van sport en bewegen in de gezondheidszorg.
Hoofdstuk 6 biedt een overzicht van de stakeholders die bij dit probleem betrokken zijn. Hoofdstuk 7 bevat een overzicht van bestaande aanpakken en initiatieven. In hoofdstuk 8 volgt ten slotte de slotbeschouwing.

Klik hier voor de samenvatting van deze scan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-965
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-965
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl