Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

auteur(s):
Singh, A.S., Veldman, S.L.C., Jonge, M. de
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
33 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit: kennis- en innovatiescan WP2

samenvatting:

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI in beweging.

Het ZonMw-programma MOOI is gericht op Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI) voor sport en bewegen. De scan biedt een vertrekpunt om met dit wicked problem (WP2) aan de slag te gaan.

Leeswijzer
In dit document hebben de auteurs relevante kennis, bestaande projecten en aanknopingspunten rondom het wicked problem ‘Kinderen en jongeren bewegen steeds minder en hun motorisch vaardigheden nemen af’ in kaart gebracht en samengevat.

Deze kennis- en innovatiescan dient als uitgangspunt voor het opstellen van het strategisch plan, waaronder een agenda voor onderzoek, kennisbenutting en innovatie voor dit wicked problem.

Hoofdstuk 1 begint met een startfoto, met kerncijfers rondom bewegen, sporten, schermtijd en zitgedrag, gevolgd door een aantal relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de methode waarmee de scan tot stand is gekomen.

Hoofdstuk 2 beschrijft op basis van literatuuronderzoek welke factoren samenhangen met het beweeg- en sportgedrag van kinderen en jongeren. Daarnaast vatten de auteurs bestaande/gesubsidieerde projecten samen die op het terrein van het wicked problem in Nederland bestaan.

In het eerste deel van het derde hoofdstuk wordt gereflecteerd op de inzichten die de bestaande kennis oplevert en de belangrijke ontwikkeling op het gebied van gedragsverandering die plaats hebben gevonden. Het tweede deel van het derde hoofdstuk beschrijft, gebaseerd op input van experts binnen en buiten de beweeg- en sportsector, de stakeholders en sectoren die relevant zijn voor de aanpak van dit wicked problem.

In het laatste hoofdstuk 4 worden inzichten van experts verwerkt: wat kunnen we leren van bestaande projecten en innovaties? Daarmee wordt een vertrekpunt geboden voor een strategisch plan voor dit wicked problem.

Klik hier voor de samenvatting van deze scan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-963
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl