Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1407 publicaties gevonden

Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

opbrengstenrapportage 2022

De KNVB en partners hebben de afgelopen drie jaar veel gedaan om discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Toch zijn de uitdagingen nog onverminderd groot. Inzet op antidiscriminatie in…

Vitaliteit sportverenigingen Dordrecht 2022

De doelstelling van dit verenigingsonderzoek is de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Dordrecht in kaart te brengen. De monitor geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de…

Tussenevaluatie Fitness Loont: fitness voor mensen met een smalle beurs

inzicht in de ervaringen van deelnemende fitnesscentra

Fitnesscentra die aan de pilot van het programma Fitness Loont deelnemen, zien de meerwaarde van het organiseren van sportaanbod voor mensen met een smalle beurs. Tegelijkertijd ervaren ze knelpunten om…

Verdieping op gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente

een notitie op basis van interviews onder gemeenteambtenaren sport

In deze notitie beschrijven de onderzoekers de bevindingen van negen verdiepende interviews met gemeenteambtenaren in aanvulling op de notitie ‘Gevolgen van de energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente’. In de…

Gevolgen van de energiecrisis voor sportverenigingen

rapportage sportverenigingen maart 2023

Om een beter en breder beeld te krijgen van de gevolgen van de gestegen energiekosten bij de sportverenigingen hebben onderzoekers van het Mulier Instituut data verzameld via vragenlijsten. Dit is…

Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo

Naar meer bewegen op school, of toch niet?, factsheet 2023/4

Schaamte is een van de belangrijkste redenen dat leerlingen van het vmbo weinig bewegen op school naast de gymles. Maar ze willen ook niet méér bewegen op en rond de…

Publieksonderzoek zwembaden in Nederland 2022

De gebruikers van de Nederlandse zwembaden zijn positief over het zwembad en de faciliteiten. Zwemmers geven het zwembad gemiddeld een ruime voldoende: een 7,8. Dit blijkt uit onderzoek van het…

Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2022

2-meting gemeentelijke beheerders grassportvelden

In 2022 gebruikt één op de vijf gemeenten gewasbeschermingsmiddelen op een deel van de grassportvelden. Dat is nauwelijks minder dan een jaar eerder, ondanks dat veel gemeenten toen de intentie…

Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs

Ongeveer de helft van de Utrechtse sportverenigingen heeft anti-discriminatie- en/of inclusiebeleid. Dat is meer dan landelijk. Tegelijk vraagt de helft van de verenigingen om ondersteuning om discriminatie tegen te gaan.…

Verenigingsmonitor Leiderdorp 2022

De doelstelling van dit verenigingsonderzoek is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Leiderdorp. De verenigingsmonitor maakt inzichtelijk hoe sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren…