Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Onderbenutting van sportaccommodaties

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
28 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Onderbenutting van sportaccommodaties: kennis- en innovatiescan WP5

samenvatting:

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI in beweging.

Het ZonMw-programma MOOI is gericht op Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI) voor sport en bewegen. De scan biedt een vertrekpunt om met dit wicked problem (WP5) aan de slag te gaan.

Leeswijzer
Het doel van deze scan is om inzicht te geven in de bestaande kennis over dit onderwerp en daarmee ook te beschrijven waar de kennishiaten (nog) zitten. Voor deze scan is een literatuurstudie uitgevoerd en is gesproken met experts, kwartiermakers en crewleden.

Hoofdstuk 1 t/m 3 bevatten een inleiding op het probleem, de achtergrond ervan en een verdere afbakening.
In hoofdstuk 4 staan de kerncijfers over dit onderwerp op een rijtje, gevolgd door de kennis uit bestaand onderzoek in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 bevat een overzicht van bestaande innovaties en aanpakken. In hoofdstuk 7 volgt de conclusie.

Klik hier voor de samenvatting van deze scan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-969
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl