Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Kennis- en innovatiescans voor de zes wicked problems

auteur(s):
Steenbergen, J., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
7 p.
documenten:

Kennis- en innovatiescans voor de zes wicked problems: Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI in beweging)

samenvatting:

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld.

Over die zogenoemde ‘wicked problems’ heeft het Mulier Instituut kennis- en innovatiescans opgesteld. Daarin geven de auteurs inzicht in de beschikbare kennis en innovaties over de zes onderwerpen.

Zes grote uitdagingen voor sport en bewegen
De zes wicked problems op het gebied van sport en bewegen zijn:

  1. Bewoners in aandachtswijken sporten minder.
  2. Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit.
  3. Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg.
  4. De maatschappelijke waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar.
  5. De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt.
  6. De betaalbaarheid van sport staat onder druk.

Programma MOOI in Beweging
ZonMw heeft de wicked problems opgesteld binnen hun programma MOOI in Beweging (Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie in Sport en bewegen). Doel van dat programma is dat onderzoeks- en innovatietrajecten beter bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen voor de sport- en beweegsector.

Zes kennis- en innovatiescans
Voor elk wicked problem is een ‘crew’ aan de slag met het opstellen van een strategisch plan voor onderzoek en innovatie. Dat deden ze onder begeleiding van een kwartiermaker.

Als basis voor hun plannen gebruiken zij de actuele stand van zaken op het gebied van wetenschap en innovatie. Daarom is voor elke maatschappelijke uitdaging een kennis- en innovatiescan opgesteld.

De scans geven een afbakening van het probleem, relevante cijfers en informatie uit eerder onderzoek en een overzicht van programma’s en innovaties die er al zijn. Ook geven de scans aan welke kennis nog ontbreekt en wat belangrijke aandachtspunten voor onderzoek naar dit probleem zijn.

Zo krijgen de kwartiermakers en crews aanknopingspunten voor hun onderzoeks- en innovatieplannen en worden zij geholpen om de wicked problems aan te pakken.

Voor deze scans werd samengewerkt met het Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sportinnovator, het RIVM, de USBO en het Verwey-Jonker Instituut.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-960
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
BIEB-960
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?