Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De maatschappelijke waarde van topsport is onvoldoende bewezen

auteur(s):
Balk, L., Veldman, S.L.C.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
24 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

De maatschappelijke waarde van topsport is onvoldoende bewezen: kennis- en innovatiescan WP4

samenvatting:

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘De maatschappelijke waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI in beweging.

Het ZonMw-programma MOOI is gericht op Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI) voor sport en bewegen. De scan biedt een vertrekpunt om met dit wicked problem (WP4) aan de slag te gaan.

Leeswijzer
Het doel van deze scan is om inzicht te geven in de bestaande kennis over dit onderwerp en daarmee ook te beschrijven waar de kennishiaten (nog) zitten. Voor deze scan is een literatuurstudie uitgevoerd en is gesproken met elf experts, zie bijlage 1.

Paragraaf 1.1 beschrijft het wicked problem. In paragraaf 1.2 worden de belangrijkste kerncijfers gepresenteerd, gevolgd door een overzicht van bestaande literatuur en bestaand onderzoek (paragraaf 1.3).

In paragraaf 1.4 wordt kort ingegaan op verschillende innovaties binnen de topsport en de relatie met maatschappelijke waarde.

In paragraaf 1.5 gaan de auteurs in op kansrijke oplossingsrichtingen die zijn gekoppeld aan de doelstellingen binnen het huidige topsportbeleid.

Paragraaf 1.6 rondt de scan af met een korte conclusie.

Klik hier voor de samenvatting van deze scan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-967
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl