Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Betaalbaarheid van sport

auteur(s):
Hover, P., Eldert, P. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
30 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Betaalbaarheid van sport: kennis- en innovatiescan WP6

samenvatting:

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘De betaalbaarheid van sport staat onder druk’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI in beweging.

Het ZonMw-programma MOOI is gericht op Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI) voor sport en bewegen. De scan biedt een vertrekpunt om met dit wicked problem (WP6) aan de slag te gaan.

Leeswijzer
Het doel van deze scan is om inzicht te geven in de bestaande kennis over dit onderwerp en daarmee ook te beschrijven waar de kennishiaten (nog) zitten. Voor deze scan is een literatuurstudie uitgevoerd en is gesproken met twaalf experts.

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding op het probleem.
In hoofdstuk 2 staan de kerncijfers over dit onderwerp op een rijtje, gevolgd door de kennis uit bestaand onderzoek in hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4 en 5 bevatten overzichten van bestaande innovaties en aanpakken. In hoofdstuk 6 volgt de conclusie.

Klik hier voor de samenvatting van deze scan

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-971
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl