Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1183 publicaties gevonden

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021

Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk…

Monitor lokaal sportbeleid 2020

de gemeente als coproducent

De Monitor Lokaal Sportbeleid biedt inzicht in het sport- en beweegbeleid van gemeenten. Hoe komt dit beleid tot stand, wat zijn achtergronden of kaders van beleid, wat staat centraal in…

Sportinnovatiemonitor:

een eerste meting onder diverse vormen van sport en bewegen (nulmeting)

Hoe innovatief is de Nederlandse sport eigenlijk? Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben het Amsterdam Centre for Business Innovation en het Mulier Instituut in opdracht van Sportinnovator een…

Het schoolplein als beweeg- en leerplein

factsheet versie 8/11/2021

Dit factsheet gaat in op de buitenspeel- en leerkansen van het schoolplein, de beweegomgeving van kinderen. Een beweegvriendelijke schoolomgeving bestaat uit drie componenten: hardware (fysieke omgeving), software (georganiseerd aanbod en…

Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

factsheet 2021/26

De 2-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om…

Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting

Deze 2-meting geeft inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs en sport dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Dit is een derde…

Homosportclubs in Nederland 1980-2020

Sinds 1982 worden elke vier jaar de Gay Games gehouden. Dit is een grootschalig internationaal sport- en cultuurfestival, dat in 1998 in Amsterdam plaatsvond. Onder invloed daarvan en door een…

Verenigingsmonitor gemeente Waalwijk 2021 (intern rapport)

In deze rapportage opgesteld door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Waalwijk wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in deze gemeente beschreven. Dit wordt gedaan door eerst de…

Successen en belemmeringen in de doorgeleiding van patiënten van oncologische fysiotherapeuten naar sport en bewegen buiten de zorg

factsheet 2021/24

Doorgeleiding van mensen die kanker hebben (gehad) vanuit oncologische fysiotherapie naar sport en bewegen buiten de zorg krijgt nog te weinig tijd en aandacht. Fysiotherapeuten werken hierbij nog nauwelijks samen…

Sportfan via media en sportfan via bezoek 2012-2020

kernindicatoren sport en bewegen, factsheet 2021/25

Nederlanders volgden sport in 2020 vooral via media. Het aantal Nederlanders dat sportwedstrijden of evenementen bezocht is sterk teruggelopen. Dat blijkt uit onderzoek samengevat in dit factsheet van het Mulier…