Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De beweegvriendelijke openbare ruimte van de gemeente Utrecht

auteur(s):
Prins, R.G., Schots, M., Noordzij, J.M., Wezenberg-Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
127 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

De beweegvriendelijke openbare ruimte van de gemeente Utrecht: inzichten in hardware, software en orgware

samenvatting:

Hoe beweegvriendelijk is de openbare ruimte in de Utrechtse (sub)wijken? De gemeente Utrecht wil inzicht krijgen in de aanbodzijde en vraagzijde daarvan. Waar kunnen mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte en wat wordt er georganiseerd? Wie  gebruiken de openbare ruimte nu en wie nog niet? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft de gemeente Utrecht het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten.

Met deze kennis kan de gemeente haar beleid onderbouwen, gericht op het blijven ondersteunen van de huidige gebruikers van de openbare ruimte om te bewegen en sporten, én kunnen nieuwe doelgroepen tot bewegen worden aangezet. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 van het rapport beschrijft de gebruikte databronnen op hoofdlijnen. In bijlage B is een meer gedetailleerde beschrijving van berekeningswijzen te vinden. Hoofdstuk 3 gaat kort in op cijfers over de gemeente Utrecht als geheel en hoe deze cijfers zich verhouden tot de rest van Nederland. Daarnaast wordt hier beleid dat zich richt op bewegen en sporten in de openbare ruimte, of elementen daarvan, samengevat. In hoofdstuk 4 worden de hoofdvragen beantwoord en geven de auteurs aan welke wijken het meest beweegvriendelijk zijn, waar verbeteringen mogelijk zijn en wat het algehele beeld van de beweegvriendelijkheid van Utrecht is, gevolgd door beleidsaanbevelingen. In hoofdstuk 5 tenslotte gaan de auteurs in op de tien Utrechtse wijken door de achterliggende gegevens per wijk te tonen, inclusief een beknopte analyse per wijk. Bijlage A bevat datasheets met gegevens over het beweeggedrag en de beweegvriendelijke omgeving van de subwijken.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-834
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl