Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportinnovatiemonitor:

auteur(s):
Heij, K., Volberda, H., Lucassen, J.M.H., Noordzij, J.M., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Amsterdam / Utrecht
uitgever:
ICBI, Universiteit van Amsterdam / Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
65 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sportinnovatiemonitor: een eerste meting onder diverse vormen van sport en bewegen (nulmeting)

Samenvatting van het rapport (Nederlandstalig)

Summary of the Sport Innovation Monitor

samenvatting:

Hoe innovatief is de Nederlandse sport eigenlijk? Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben het Amsterdam Centre for Business Innovation en het Mulier Instituut in opdracht van Sportinnovator een nulmeting gedaan.

De eerste Nederlandse Sportinnovatiemonitor is uitgevoerd onder ruim honderd sportorganisaties bij zowel de topsport, sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders als bij sporten en bewegen in de openbare ruimte. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

Boven het gemiddelde: Sportorganisaties realiseren gemiddeld meer nieuwe innovaties dan de doorsnee Nederlandse organisatie. Innovatie loont ook echt: sportorganisaties die goed scoren op sportinnovatie, leveren hogere prestaties. Zowel waar het gaat om financiële en sportieve prestaties als in de ontwikkeling van het aantal sportbeoefenaars.

Topsport doet het goed, sportverenigingen en recreatiesport blijven achter: met name topsportevenementen en topsportprogramma’s doen het goed op het gebied van sportinnovatie. De vernieuwing bij sportverenigingen en in de recreatiesport (hardlopen, wandelen en fietsen) blijft daarbij wat achter. Het overnemen van een succesvolle sportinnovatie krijgt bij sportverenigingen en in de recreatiesport vaak de voorkeur boven het ontwikkelen van een eigen, daadwerkelijk nieuwe innovatie.

Lagere score op R&D en co-creatie: sportorganisaties investeren relatief weinig in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in samenwerking met externe partijen bij innovatieactiviteiten. Daar is winst te behalen, want uit het onderzoek blijkt ook dat co-creatie met partijen van buiten het eigen netwerk gepaard gaat met een hogere mate van sportinnovatie.

Vervolgonderzoeken: om de innovatiekracht van Nederlandse sportorganisaties te blijven volgen, wordt de monitor elke drie jaar herhaald. De maatschappelijke impact van sportinnovatie neemt in die vervolgonderzoeken een prominente plaats in. Ook zal er internationaal vergelijkend onderzoek plaatsvinden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPIN-TB-0006
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?