Mark Noordzij

Mark is sociaalgeograaf. Gespecialiseerd in de relatie tussen de leefomgeving, bewegen en gezondheid.

In zijn promotieonderzoek bij het Erasmus MC heeft Mark zich gericht op de relatie tussen leefomgeving en gezondheid, en de rol die bewegen daarin kan spelen. Zo onderzocht hij onder andere of meer groen in de woonomgeving kan leiden tot meer bewegen of dat dit wellicht bij kan dragen aan beter mentaal welzijn. In zijn onderzoeken maakt Mark graag gebruik van innovatieve analysetechnieken die veranderingen over tijd kunnen weergeven.

Mark zoekt graag de combinatie van onderzoek en visualisatie op. Hij is gespecialiseerd in de toepassingen van GIS en het in kaart brengen van onderzoeksresultaten. Eerder heeft Mark onder andere gewerkt aan ruimtelijke vraagstukken en cartografische visualisaties voor verschillende marktpartijen. Binnen het Mulier Instituut zal hij zich hier ook op gaan focussen.

Publicaties

Meer publicaties