Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Successen en belemmeringen in de doorgeleiding van patiënten van oncologische fysiotherapeuten naar sport en bewegen buiten de zorg

auteur(s):
Folkersma, F., Collard, D.C.M., Stuij, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
3 p.
documenten:

Successen en belemmeringen in de doorgeleiding van patiënten van oncologische fysiotherapeuten naar sport en bewegen buiten de zorg, factsheet 2021/24

samenvatting:

Doorgeleiding van mensen die kanker hebben (gehad) vanuit oncologische fysiotherapie naar sport en bewegen buiten de zorg krijgt nog te weinig tijd en aandacht. Fysiotherapeuten werken hierbij nog nauwelijks samen met buurtsportcoaches, terwijl dit wel van meerwaarde kan zijn. Dat blijkt uit afstudeeronderzoek begeleid door het Mulier Instituut, samengevat in dit factsheet.

De motivatie van de patiënt om te bewegen speelt volgens oncologisch fysiotherapeuten een grote rol. Vooral minder gemotiveerde patiënten hebben doorgeleiding nodig. Bij die doorgeleiding ervaren de fysiotherapeuten verschillende bevorderende en belemmerende factoren.

Buurtsportcoach kan fysiotherapeuten helpen: de meerderheid van de fysiotherapeuten ziet een buurtsportcoach (BSC) als waardevolle toevoeging bij de doorgeleiding. Een persoonlijke kennismaking en laagdrempelige communicatie met de BSC zouden helpen bij die samenwerking. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over communicatie en taakverdeling.

Wat belemmert de doorgeleiding?

  • Geen van de geïnterviewde fysiotherapeuten heeft nog contact met de plaatselijke BSC.
  • Fysiotherapeuten weten niet of sportprofessionals voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van oncologie hebben. Daarom durven ze de patiënten niet zomaar aan hen toe te vertrouwen.
  • Fysiotherapeuten zien het niet altijd als hun taak om de doorgeleiding naar sport te organiseren.

Behoeften van fysiotherapeuten: fysiotherapeuten willen graag dat de BSC initiatief neemt voor een kennismaking. Ze willen vertrouwd zijn met een BSC en weten wat die kan voordat ze patiënten naar hem of haar doorsturen. Ook willen fysiotherapeuten meer inzicht in het sport- en beweegaanbod waarnaar zij patiënten kunnen doorgeleiden.

Interviews met dertien fysiotherapeuten: voor dit onderzoek zijn semigestructureerde interviews gehouden met dertien oncologisch fysiotherapeuten. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de kwalitatieve studie ‘My patient is looking for some guidance, can I send her to you?’.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl