Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Het schoolplein als beweeg- en leerplein

auteur(s):
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Jantje Beton, IVN, Buurtspeelcoach, Wij Buurt Sport Coaches, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
5 p.
documenten:

Het schoolplein als beweeg- en leerplein, factsheet versie 8/11/2021

samenvatting:

Dit factsheet gaat in op de buitenspeel- en leerkansen van het schoolplein, de beweegomgeving van kinderen.

Een beweegvriendelijke schoolomgeving bestaat uit drie componenten: hardware (fysieke omgeving), software (georganiseerd aanbod en ondersteuning) en orgware (beheer, organisatie en samenwerking).

Het factsheet laat zien dat een goed ingericht leer- en beweegplein voor meer kan worden gebruikt dan alleen spelen. Ook wordt een aantal bevorderende factoren op een rij gezet voor een goed gebruik van een beweeg- en leerplein.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl