Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport en bewegen in de openbare ruimte

auteur(s):
Prins, R.G., Hoekman, R.H.A., Poel, H. van der, Wezenberg-Hoenderkamp, K., Noordzij, J.M., Lindert, C. van, Dellas, V., Singh, A.S., Lucassen, J.M.H., Ruikes, D., Floor, C., Stevens, V.
plaats:
Utrecht / Nieuwegein
uitgever:
Mulier Instituut / Arko Sports Media
jaar:
2021
collatie:
307 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054724575
documenten:

Brancherapport sport en bewegen in de openbare ruimte

samenvatting:

Het verschijnen van dit brancherapport in september 2021 valt niet los te zien van de context. Dit brancherapport verschijnt in een dynamische, snel veranderende en onzekere maatschappelijke en beleidsmatige tijd. Hierin lijken het sporten en bewegen in de openbare ruimte steeds meer aandacht te krijgen.

De auteurs hadden verwacht dat die aandacht er in 2021 zou zijn door omgevingsvisies en omgevingsplannen, voortgekomen uit de nieuwe Omgevingswet die geëffectueerd zou zijn. De nieuwe Omgevingswet is voor de derde keer uitgesteld en bij het verschijnen van dit brancherapport nog niet van kracht. Toch is de aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving in 2020 en 2021 op onvoorziene wijze gegroeid. Niet bedacht had kunnen worden dat dit het gevolg zou zijn van een pandemie. Ter bestrijding waarvan de maatschappij, en dus ook de georganiseerde sport, voor een groot deel zou worden stilgelegd.

In korte tijd moesten maatregelen om mensen naar bossen en parken te trekken veranderen in maatregelen om te voorkomen dat het té druk werd. De coronapandemie heeft zo op een totaal onverwachte manier heel erg duidelijk gemaakt hoe belangrijk onze leefomgeving is om actief in te kunnen sporten, spelen en ontspannen. Al is de pandemie van tijdelijke aard, de groei van de bevolking, het overgewicht, de vergrijzing en de verdichting van het bebouwde gebied met nog eens 1 miljoen huizen blijft.

Hoe accommoderen we in zo’n omgeving spelende kinderen, skatende jongeren, bootcampende volwassenen en wandelende ouderen? Die vraag blijft, en dit brancherapport kan behulpzaam zijn bij het zoeken naar antwoorden op die vraag door het leveren van inzichten en feiten over het sporten en bewegen in de buitenruimte.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-0123
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B164
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport & Bewegen
RUIM-0022
Uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?