Onderzoek sportaccommodaties Overijsselse gemeenten

Sportservice Overijssel voert, op verzoek van de 25 Overijsselse gemeenten, een onderzoek uit naar subsidies, tarieven en bezettingsgraden van sportaccommodaties in eigendom van gemeenten in Overijssel. Voor het onderzoek vervult het Mulier Instituut een advies- en klankbordrol. Deze rol richt zicht op het adviseren over de onderzoeksmethoden en het meelezen met de conceptrapportage. Daarnaast voert het Mulier Instituut verdiepende analyses uit voor 19 Overijsselse gemeenten ten behoeve van het onderzoek:

  • Huidige en toekomstige behoefte binnensport- en buitensportvoorzieningen
    Op basis van de verwachte bevolkingsgroei, veranderende bevolkingssamenstelling en ontwikkelingen in de deelname aan takken van sport, bepalen we wat de huidige en toekomstige vraag naar binnensport- en buitensportvoorzieningen is.
  • Huidige bezetting binnensportvoorzieningen
    De bezetting van de binnensportvoorzieningen in Overijssel wordt met behulp van ons bezettingsanalysemodel in beeld gebracht. We maken de variatie in de bezetting over de seizoenen, weken en dagen inzichtelijk, en kijken waar zich knelpunten in de verhuur plaatsvinden.

Door het uitvoeren van deze analyses op een provinciebreed niveau ontstaat een unieke benchmark van ruim 150 sportaccommodaties waartegen het accommodatiebeleid van de gemeenten afgezet kan worden, en waaraan gemeenten zich kunnen spiegelen. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op de Overijsselse Sportontmoeting op 5 oktober 2017.