Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1471 publicaties gevonden

Buurtsportcoaches over discriminatie in de sport

kennis en ervaring over discriminatie en sociale uitsluiting, factsheet 2023/19

De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting in de sport. De meesten vinden discriminatie tegengaan…

Huisvesting bewegingsonderwijs

gemeentelijk perspectief op de wettelijke verplichting in het primair onderwijs, factsheet 2023/11

Basisscholen moeten vanaf het schooljaar 2024 voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week verzorgen. Maar dan moeten daar wel genoeg sportlocaties voor zijn. 85 procent van de gemeenten…

Mensen met een lage sociaaleconomische status

inzet op de doelgroep bij beleid en organisatie van sport en bewegen

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten…

Evaluatie BrabantSport Fonds

voorjaar 2021 - voorjaar 2023

Het BrabantSport Fonds is op 11 maart 2021 gelanceerd. Het fondsmanagement is ondergebracht bij BrabantSport dat via het fonds (financiële) ondersteuning voor maatschappelijke initiatieven biedt. Op verzoek van de provincie…

Sportdeelname en ervaren barrières door Syriërs in Nederland

Veel sportende Syriërs in Nederland voelen zich niet prettig op een Nederlandse sportclub en hebben discriminatie ervaren of zijn daar bang voor. Deze ervaringen en verwachtingen gelden voor zowel mannen…

Meer bewegen tijdens de schooldag

mogelijkheden en behoeften volgens schooldirecteuren en leerkrachten, factsheet 2023/17

Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts één op de drie de implementatie hiervan. Daarnaast zetten de meeste leerkrachten wel bewegend…

Verenigingsmonitor gemeente Apeldoorn 2023

De verenigingsmonitor geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de sportverenigingen, de maatschappelijke rol die zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen voor hun toekomstbestendigheid. Het Mulier Instituut heeft dit…

Velden samen gebruiken kansrijker dan fuseren en samenvoegen (intern rapport)

over de mogelijkheden om voetbalvelden in de gemeente Maasdriel efficiënter te gebruiken

De gemeente Maasdriel heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek uit te voeren naar de volgende vragen: hoe zijn voetbalvelden in Maasdriel efficiënter te gebruiken en welk draagvlak hebben verenigingen daarvoor…

Verenigingsmonitor gemeente Maasdriel 2023 (intern rapport)

In deze verenigingsmonitor maken de onderzoekers inzichtelijk hoe sportverenigingen een bijdrage leveren en kunnen leveren aan de uitvoering van het lokale sportbeleid in de gemeente. Dit kan de gemeente helpen…

Wereldmeiden

resultaten seizoen 2021-2023 (subsidieronde 4b), factsheet 2023/18

In het project Wereldmeiden(WM) sporten meiden die al langer in Nederland wonen (‘buddy’s’) gedurende twintig weken met vluchtelingenmeiden met een verblijfstatus (statushouders) die nog maar kort in Nederland wonen (‘deelnemers’).…