Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

JOGG-monitor 2023

auteur(s):
Huiberts, I., Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
15 p. fig.
documenten:

JOGG-monitor 2023: implementatie en ervaren opbrengsten van de JOGG-aanpak in gemeenten, factsheet 2024/2

samenvatting:

Meer dan 200 gemeenten in Nederland implementeren de JOGG (Gezonde jeugd, Gezonde toekomst) aanpak. JOGG bouwt in deze gemeenten met een lokaal werknet aan een integrale aanpak om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Ieder lokaal JOGG-team implementeert de JOGG-aanpak op een andere manier, passend bij de lokale context.

Het doel van deze monitor was om inzichtelijk te krijgen wat JOGG-gemeenten bereikt hebben.?De resultaten in dit factsheet geven de implementatie en ervaren opbrengsten van de JOGG-aanpak tot nu toe weer. De ontwikkelingen rondom het werknet, integraal beleid, de gezonde omgeving en Kind naar Gezonder Gewicht kunnen we zo op langere termijn volgen. Daarnaast geeft het inzicht in kansen voor de JOGG-aanpak.

De informatie is verzameld via een vragenlijst onder alle JOGG-gemeenten in Nederland. Hierin is specifiek aandacht voor de lokale implementatie van JOGG, het werknet en de gezonde omgeving. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 142 gemeenten over de voortgang en ondersteuningsbehoeften in de lokale JOGG-aanpak.

Het onderzoek is in 2023 uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van JOGG.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl