Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
24 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor: jaarbericht 2022

samenvatting:

De Verenigingsmonitor staat in 2022 in het teken van het monitoren van de gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen in Nederland. Daarnaast komen ook aan bod: energielasten, deskundigheidsbevordering, gezondere sportomgeving, AED’s bij sportverenigingen, duurzaamheid, accommodaties, lage economische status en eerlijke en integere sport.

In 2022 pakten sportverenigingen, na het opheffen van de laatste beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19, het verenigingsleven weer volledig op. Na de coronacrisis kregen ze vooral te maken met stijgende energielasten: de energiecrisis. Er werd weer een stevig beroep gedaan op de organisatiekracht van de verenigingen.

Voor deze Verenigingsmonitor zijn in 2022 drie metingen uitgevoerd onder het MI Verenigingspanel. In dit panel zitten meer dan 2.200 sportverenigingen die model staan voor de ruim 25.000 sportverenigingen in Nederland (CBS statline Sportclubs, 2021). In de bijlage wordt de uitvoering van de metingen toegelicht.

Deze rapportage presenteert per onderwerp kort de belangrijkste resultaten met relevante achtergrondkenmerken. De gegevens uit de (landelijke) Verenigingsmonitor worden gebruikt in verschillende onderzoeken in de sport en ook als referentiedata of benchmark in lokaal en regionaal onderzoek. Per onderwerp wordt vermeld in welke publicaties gegevens uit de Verenigingsmonitor uitgebreider staan beschreven.

Het Verenigingsmonitor jaarbericht 2022 is de zevende rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin we de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort en bondig presenteren. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen gevolgd bij verenigingen en worden deze inzichtelijk met kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1015
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl