Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1471 publicaties gevonden

Beweegmonitor kinderopvang 2022

vragenlijst over bewegen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit…

Hoe beweegvriendelijk is Nederland?

een overzicht van de scores op de Kennisindicator Beweegvriendelijke Omgeving in 2020 en 2022, factsheet 2023/21

Het Mulier Instituut brengt in kaart hoe beweegvriendelijk Nederland is. Dat doen we met de Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO). In 2022 scoort Nederland daarop hoger dan in 2022, blijkt uit…

Wangedrag in de sport

vergelijking kernindicator en aangepaste vraagstelling, factsheet 2023/20

Met de kernindicator ‘wangedrag meemaken in de sport’ volgt het Mulier Instituut de mate waarin onder meer sporters en wedstrijdbezoekers wangedrag meemaken in de sport. Voor die indicator is een…

De verbinding van het zorg- en sportdomein

factsheet 2023/16

Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit de zorg naar passend sport- en beweegaanbod in de wijk of bij…

Beweegvriendelijk Enschede

een analyse van de beweegvriendelijke omgeving in Enschede

Nederlanders sporten, spelen en bewegen steeds vaker in de openbare ruimte. Hierdoor is een geschikte openbare ruimte voor sport, spel en beweging een belangrijk thema geworden voor sportorganisaties en overheden.…

Wordt Nederland beweegvriendelijker?

een analyse van de cijfers van de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving voor 2020 en 2022

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het faciliteren en stimuleren van sporten en bewegen. Daarom berekent het Mulier Instituut sinds 2014 de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO). Deze indicator…

Van doel naar actie

een handreiking voor het implementeren van het Safe Sport Allies-omstandersprogramma tegen grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport

Het Mulier Instituut heeft een handreiking gemaakt voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Hierin staan vijf simpele stappen voor implementatie van een methode en materialen. Lokale professionals kunnen…

Minimaregelingen voor sportdeelname

een verkennend onderzoek naar ervaringen van gemeenten

Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om…

Pedagogisch sportklimaat bij voetbalvereniging SML

onderzoek onder jeugdspelers, ouders en trainer-coaches

Dit rapport richt zich op voetbalclub SML in Arnhem, die een nieuw beleidsplan ontwikkelt, gericht op het creëren van een pedagogisch sportklimaat. SML heeft het Mulier Instituut gevraagd om het…

Monitorplan Sportakkoord II

versie 1; juni 2023

In het Sportakkoord II is afgesproken dat de monitoringsactiviteiten tijdens de looptijd in dienst staan van lerend beleid: ‘Door de voortgang op de inhoudelijke opgaven nauwgezet te volgen, kunnen de…