Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1434 publicaties gevonden

Minimaregelingen voor sportdeelname

een verkennend onderzoek naar ervaringen van gemeenten

Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om…

Pedagogisch sportklimaat bij voetbalvereniging SML

onderzoek onder jeugdspelers, ouders en trainer-coaches

Dit rapport richt zich op voetbalclub SML in Arnhem, die een nieuw beleidsplan ontwikkelt, gericht op het creëren van een pedagogisch sportklimaat. SML heeft het Mulier Instituut gevraagd om het…

Monitorplan Sportakkoord II

versie 1; juni 2023

In het Sportakkoord II is afgesproken dat de monitoringsactiviteiten tijdens de looptijd in dienst staan van lerend beleid: ‘Door de voortgang op de inhoudelijke opgaven nauwgezet te volgen, kunnen de…

Buurtsportcoaches over discriminatie in de sport

kennis en ervaring over discriminatie en sociale uitsluiting, factsheet 2023/19

De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting in de sport. De meesten vinden discriminatie tegengaan…

Huisvesting bewegingsonderwijs

gemeentelijk perspectief op de wettelijke verplichting in het primair onderwijs, factsheet 2023/11

Basisscholen moeten vanaf het schooljaar 2024 voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week verzorgen. Maar dan moeten daar wel genoeg sportlocaties voor zijn. 85 procent van de gemeenten…

Mensen met een lage sociaaleconomische status

inzet op de doelgroep bij beleid en organisatie van sport en bewegen

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten…

Evaluatie BrabantSport Fonds (intern rapport)

voorjaar 2021 - voorjaar 2023

Het BrabantSport Fonds is op 11 maart 2021 gelanceerd. Het fondsmanagement is ondergebracht bij BrabantSport dat via het fonds (financiële) ondersteuning voor maatschappelijke initiatieven biedt. Op verzoek van de provincie…

Sportdeelname en ervaren barrières door Syriërs in Nederland

Veel sportende Syriërs in Nederland voelen zich niet prettig op een Nederlandse sportclub en hebben discriminatie ervaren of zijn daar bang voor. Deze ervaringen en verwachtingen gelden voor zowel mannen…

Meer bewegen tijdens de schooldag

mogelijkheden en behoeften volgens schooldirecteuren en leerkrachten, factsheet 2023/17

Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts één op de drie de implementatie hiervan. Daarnaast zetten de meeste leerkrachten wel bewegend…

Verenigingsmonitor gemeente Apeldoorn 2023 (intern rapport)

De verenigingsmonitor geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de sportverenigingen, de maatschappelijke rol die zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen voor hun toekomstbestendigheid. Het Mulier Instituut heeft dit…