Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Huisvesting bewegingsonderwijs

auteur(s):
Vrieswijk, S., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
8 p.
documenten:

Huisvesting bewegingsonderwijs: gemeentelijk perspectief op de wettelijke verplichting in het primair onderwijs, factsheet 2023/11

samenvatting:

Basisscholen moeten vanaf het schooljaar 2024 voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week verzorgen. Maar dan moeten daar wel genoeg sportlocaties voor zijn. 85 procent van de gemeenten geeft aan alle scholen genoeg sportlocaties te kunnen bieden om aan de nieuwe verplichting te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

De meeste gemeenten willen bijvoorbeeld andere soorten accommodaties inzetten voor bewegingsonderwijs, zoals schoolpleinen en grasvelden.

Meer bewegingsonderwijs buiten
Gemeenten verwachten dat meer lessen bewegingsonderwijs in de buitenlucht zullen plaatsvinden. Ten opzichte van vorig schooljaar wordt nu al in meer gemeenten in de buitenlucht bewegingsonderwijs verzorgd.

Scholen maken vooral meer gebruik van sportvelden (van 41% naar 60% van de gemeenten) en schoolpleinen (van 35% naar 56%).

Accommodaties efficiënter inzetten
Ook gaan gemeenten de accommodaties efficiënter inzetten om zo aan meer groepen ruimte te bieden voor de benodigde lesuren bewegingsonderwijs. Mogelijk houden ze daarbij minder rekening met voorkeuren van scholen voor gymtijden en -locaties.

Vragenlijst onder gemeenteambtenaren
Deze cijfers zijn gebaseerd op een vragenlijst onder het gemeentepanel van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in maart 2023. In totaal hebben 110 gemeenten de vragenlijst ingevuld. De verzamelde data zijn gewogen naar stedelijkheid van de gemeente en vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VSG.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl