Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 903 publicaties gevonden

Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân

een vraag- en aanbodanalyse van buiten- en binnensportaccommodaties in 2016, 2020 en 2030

Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft tot doel om de afstemming in beeld te brengen tussen de vraag naar en het aanbod van buiten- en binnensportaccommodaties…

Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches

factsheet

Buurtsportcoaches stimuleren of organiseren passend sport­ en beweegaanbod in de buurt voor alle inwoners van een gemeente. Dit factsheet is een samenvatting van het evaluatie onderzoek naar de Brede impuls…

Reflectie programma Sport en Bewegen in de Buurt (intern rapport)

naar aanleiding van interviews met experts

Voor Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB Monitor), die het Mulier Instituut jaarlijks uitvoert, zijn verdiepende gesprekken gevoerd met 23 experts (zie bijlage 1). Het ging hierbij om…

Rabo EuroHockey Championships 2017

economische impact en beleving

Van 18 tot en met 27 augustus organiseerde de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), de European Handball Federation (EHF) en de Rabobank de Rabo EuroHockey Champignonships 2017 (EK). De KNHB…

Jaarverslag 2018

In dit jaarverslag worden de activiteiten van het Mulier Instituut in het jaar 2018 beschreven.

Sport en bewegen in de openbare ruimte

het gebruik van de openbare ruimte voor beweegactiviteiten, factsheet 2018/20

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wint aan populariteit. Dit factsheet geeft een beeld van de populariteit van de voornaamste beweegactiviteiten in de openbare ruimte en de beweegredenen om…

Verenigingsmonitor

jaarbericht 2017

Het Jaarbericht 2017 is een tweede rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort, bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de…

LHBTI in de breedtesport (2018)

de acceptatie van seksuele diversiteit in de sportvereniging. factsheet 2018/9

Sinds 2008 voert de Gay-Straight Alliantie Gelijkspelen in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een beleidsprogramma uit gericht op acceptatie van homoseksualiteit in de wereld van de (georganiseerde…

Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)

Team:Fit is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via Team:Fit werken sportverenigingen aan een gezonder aanbod in sportkantines. In totaal…

Betaalbaarheid en betalingsbereidheid

de betekenis van de prijs bij sportbeoefening, factsheet 2018/8

Om te bezien hoe het gesteld is met de betaalbaarheid van sport, heeft het Mulier Instituut in 2016, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Fontys…