Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

LHBTI in de breedtesport (2018)

auteur(s):
Hoeijmakers, R., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
documenten:

LHBTI in de breedtesport. Factsheet 2018/9.

samenvatting:

Sinds 2008 voert de Gay-Straight Alliantie Gelijkspelen in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een beleidsprogramma uit gericht op acceptatie van homoseksualiteit in de wereld van de (georganiseerde wedstrijd)sport. Dit programma is de afgelopen jaren deels geïntegreerd binnen het bredere beleidsprogramma Naar een Veiliger Sport Klimaat. Om te zien hoe het is gesteld met de acceptatie van seksuele diversiteit in de sport en welke ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van eerdere metingen (2008, 2010 en 2013), voerde het Mulier Instituut in 2017/2018 een vervolgmeting uit. Hoewel een positieve ontwikkeling in de acceptatie van homoseksualiteit in de sport, als resultaat van de beleidsinzet in de afgelopen tien jaar mocht worden verwacht, valt slechts een beperkt positieve ontwikkeling waar te nemen. Positief is dat de algemene homo-acceptatie onder mannelijke teamsporters lijkt toe te nemen en mannelijke teamsporters het vaakst aangeven dat in het afgelopen jaar bij hun sportvereniging positieve aandacht is geweest voor de acceptatie van homoseksualiteit. Aandacht blijkt hiermee op de goede plek terecht te komen, maar nog weinig effect te sorteren als het gaat om veranderingen in gedrag (voorkomen van homo-negatieve grappen en opmerkingen) dan wel perceptie (bijv. belang sanctioneren homograppen). 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?