Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches

auteur(s):
Brandsema, A., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
documenten:

Factsheet evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches

samenvatting:

Buurtsportcoaches stimuleren of organiseren passend sport­ en beweegaanbod in de buurt voor alle inwoners van een gemeente. Dit factsheet is een samenvatting van het evaluatie onderzoek naar de Brede impuls combinatie functies (Bic): het beleidsinstrument dat de inzet van buurtsportcoaches regelt. Samen met acht sportkunde opleidingen heeft het Mulier Instituut de implementatie en opbrengsten onderzocht voor gemeenten, lokale partners en buurtsportcoaches.

Aanbevolen wordt om lerend beleid bij gemeenten te stimuleren, buurtsportcoaches de ruimte te geven en hun werkomstandigheden te optimaliseren en buurtsportcoaches en lokale partners bij het vormgeven van beleid te betrekken.

De vijf belangrijkste inzichten zijn:

  • Gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach.
  • Bijna alle gemeenten (95%) ervaren de Bic als een succes voor hun lokale sport- en beweegbeleid.
  • Buurtsportcoaches handelen doelbewust en onderbouwen hun werkwijze met ervaringen uit de praktijk. Het is zinvol om onderscheid te maken in verschillende typen buurtsportcoaches.
  • Het is belangrijk om lerend beleid bij gemeenten te stimuleren en buurtsportcoaches en lokale partijen betrekken bij het vormgeven van dit beleid.
  • De verschillen tussen gemeenten in organisatiestructuur zijn groter dan de overeenkomsten.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl