Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport in transitieregio’s

auteur(s):
Roest, J. van der, Hoeijmakers, R., Brandsema, A., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
54 p. bijl.
documenten:

Sport in transitieregio’s

samenvatting:

Dit is het eindrapport van een effectmeting naar het project ‘Pilots Transitieatlas en open club 2015’ dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum Sport, VSG, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd. In deze pilots werd in enkele geselecteerde regio’s in Nederland de open club-gedachte bij sportverenigingen gestimuleerd vanuit het oogpunt van demografische transitie. In dit rapport is een vergelijking gemaakt tussen deze regio’s en een aantal controleregio’s: regio’s waar geen pilots zijn uitgevoerd, maar die verder goed te vergelijken zijn met de geselecteerde pilotregio’s.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-543
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl