Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1471 publicaties gevonden

Verenigingsondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat

een kwalitatief onderzoek onder verenigingsbestuurders

De meeste bestuurders van sportverenigingen ervaren weinig ondersteuning bij drie grote onderwerpen: omgaan met regeldruk, verduurzaming en het realiseren van een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat. Dat blijkt uit onderzoek…

De rol van de buurtsportcoach in het sportakkoord II en bij onderdelen van GALA

Er zijn verschillende grote akkoorden en programma’s voor sport en bewegen, zoals het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Buurtsportcoaches verbinden deze regelingen lokaal met elkaar…

Lidmaatschap sportclubs en sportdeelname 2022

kernindicatoren clublidmaatschap en RSO-deelname, factsheet 2023/24

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 nauwelijks veranderd. Het percentage dat lid is van een sportvereniging neemt over een langere periode licht af, maar blijft de laatste jaren ondanks…

'In het heetst van de strijd'

perspectieven van clubbestuurders op etnische diversiteit binnen het cricket in Nederland

Cricket is in Nederland een kleine sport, maar zeer etnisch divers. Steeds meer spelers komen uit grote cricketlanden als India en Pakistan. Dat maakt de competitie sterker, maar leidt ook…

Buitenspelen in Nederland

de ontwikkeling tussen 2015 en 2021, factsheet 2023/26

Kinderen spelen vaker buiten als hun ouders dat heel belangrijk vinden. Ouders kunnen dus een belangrijke rol spelen als het gaat om het stimuleren van buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek…

JOGG-monitor 2023 (intern rapport)

voortgang en bereik in JOGG-gemeenten

Het doel van deze monitor van de JOGG-aanpak is om inzicht te krijgen wat JOGG-gemeenten lokaal hebben bereikt. Daarnaast is gekeken naar lokale prioriteiten met de JOGG-aanpak, waar gemeenten tegenaan…

Sport- en speelplekken in Nederland

een update van de scores op de deelindicator sport- en speelplekken, factsheet 2023/25

Sporten en buitenspelen zijn belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende plekken zijn waar zij kunnen sporten en spelen…

Rekenkameronderzoek sport - Eindhoven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de Rekenkamer Eindhoven onderzoek gedaan in de periode maart tot september 2023 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het sportbeleid van de gemeente…

Buurtsportcoaches en mensen met een beperking

de inzet van buurtsportcoaches voor sport en bewegen voor mensen met een beperking, factsheet 2023/22

Twee op de vijf buurtsportcoaches hebben meer uren nodig voor mensen met een beperking. Ze zien kansen om meer mensen met een beperking toe te leiden naar sport- en beweegaanbod,…

De omvang van urban sports in beeld

inzicht urban sports-deelname en achtergrondkenmerken van sportbeoefenaars, factsheet 2023/23

15 procent van de volwassenen beoefent minimaal één keer per jaar een vorm van urban sports. Dat lijkt behoorlijk veel vergeleken met andere sporten. Wel is nog de vraag hoe…