Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Door het oog van de professional

auteur(s):
Westerbroek, M, Veldman, S.L.C., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
24 p. tab. Met lit. opg.
documenten:

Door het oog van de professional: een kwalitatief onderzoek naar de integratie van het thema bewegen in de kinderopvang

samenvatting:

Het thema bewegen heeft volgens professionals vaak geen structurele plek in de kinderopvang. Dat is wel nodig om kinderen daar meer te laten bewegen. Dit kan door het thema een prominente plek in het beleid van de kinderopvang te geven. Of door professionals meer kennis en vaardigeden te geven over bewegen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder professionals in de kinderopvang.

Prominente plek voor bewegen in het beleid
Bewegen is in veel gevallen wel onderdeel van het beleid van de kinderopvang. Maar het ontbreekt vaak aan structurele beweegstimulering. Bewegen kan een structurelere plek krijgen binnen de kinderopvang door:

  • bewegen een prominente plek te geven in het beleid en de visie;
  • concrete doelen te formuleren;
  • professionals in de kinderopvang hierbij te betrekken.

Investeer in professionalisering
Professionals in de kinderopvang ervaren een gebrek aan kennis en vaardigheden om bewegen te stimuleren bij kinderen. Hun kennis en vaardigheden vergroten helpt om kinderen structureel (meer) te laten bewegen op de kinderopvang. Dit kan bijvoorbeeld door scholing over:

  • het belang van bewegen;
  • het stimuleren van bewegen;
  • het beweegadvies.

Interviews met professionals in de kinderopvang
Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers interviews gehouden met twaalf professionals in de kinderopvang (kinderdagverblijf en gastouderopvang). De deelnemers is gevraagd wat zij doen om jonge kinderen te stimuleren (meer) te bewegen. En welke behoeften zij nog hebben op dat gebied. Ook is gevraagd of ze bekend waren met het beweegadvies.

Verdiepend onderzoek nodig
De deelnemers aan dit onderzoek hebben mogelijk meer affiniteit met bewegen dan de gemiddelde professional. Verdiepend onderzoek met een representatieve onderzoeksgroep geeft meer inzicht. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1029
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl