Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1189 publicaties gevonden

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2021

Ook in coronatijd hebben gemeenten en sportverenigingen geïnvesteerd in maatregelen om sportaccommodaties duurzamer te maken. Dat blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021’ van het Mulier Instituut. Het onderzoek is…

Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen met een beperking

een kwalitatieve studie naar ervaringen van ouders

Ouders moeten de nodige hobbels nemen om passende zwemles te vinden voor hun kinderen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier instituut. Het gaat daarbij niet alleen…

Ruimte voor sport in Haarlemmermeer

vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

Haarlemmermeer zal naar verwachting in het komende decennium groeien naar een gemeente van meer dan 200.000 inwoners, waar de gemeente in 2020 nog een omvang van 155.000 inwoners kent. Inzichten…

Monitor Sport en corona IV

de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Sportverenigingen en sportondernemers blijken veerkrachtig in de coronacrisis. Tegelijk hebben ze nog steeds te maken met grote uitdagingen. Dat blijkt uit de vierde uitgave van de Monitor Sport en corona…

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden

zesde voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2021

Vrijwel alle trekkers - ‘kerngroepen’ - van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de uitvoering van de lokale…

Kennis en innovatie in de zwembranche

perspectief van leidinggevenden, toezichthouders en zwemonderwijzers in zwembaden, factsheet 2021/28

Zwembadmedewerkers willen graag meer kennis over en innovatie voor het verbeteren van de zwemveiligheid, de zwemles en het activiteitenaanbod bij zwembaden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder…

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021

Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk…

Monitor lokaal sportbeleid 2020

de gemeente als coproducent

De Monitor Lokaal Sportbeleid biedt inzicht in het sport- en beweegbeleid van gemeenten. Hoe komt dit beleid tot stand, wat zijn achtergronden of kaders van beleid, wat staat centraal in…

Sportinnovatiemonitor:

een eerste meting onder diverse vormen van sport en bewegen (nulmeting)

Hoe innovatief is de Nederlandse sport eigenlijk? Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben het Amsterdam Centre for Business Innovation en het Mulier Instituut in opdracht van Sportinnovator een…

Het schoolplein als beweeg- en leerplein

factsheet versie 8/11/2021

Dit factsheet gaat in op de buitenspeel- en leerkansen van het schoolplein, de beweegomgeving van kinderen. Een beweegvriendelijke schoolomgeving bestaat uit drie componenten: hardware (fysieke omgeving), software (georganiseerd aanbod en…