Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg

auteur(s):
Hoogendam, A., Geurink, N., Kwaasteniet, R. de, Poel, H. van der, Pulles, I., Venneker, E.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
39 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg: achtste voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2022

samenvatting:

In het laatste jaar van het Nationaal Sportakkoord lijkt de uitvoering van de lokale sportakkoorden op stoom te zijn gekomen. Op vier van de zes thema’s is behoorlijke vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder kernteams van lokale sportakkoorden.

Meeste vooruitgang op thema ‘Jong vaardig in bewegen’
Net als vorig jaar is ‘Jong vaardig in bewegen’ het thema met de meeste voortgang: volgens 62 procent van de kernteams is op dit thema redelijk wat of veel voortgang geboekt. Vorig jaar was dat nog 52 procent.
Op drie andere thema’s is ook vooruitgang geboekt:

  • ‘Inclusief sporten en bewegen’: 49 procent (vorig jaar 37 procent);
  • ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’: 43 procent (vorig jaar 29 procent);
  • ‘Positief sportklimaat’: 33 procent (vorig jaar 23 procent).

Weinig vooruitgang op ‘Duurzame sportinfrastructuur’ en ‘Topsport die inspireert’
Op de thema’s ‘Duurzame sportinfrastructuur’ en ‘Topsport die inspireert’ is heel weinig voortgang geboekt. Met topsport houden de meeste kernteams zich niet bezig. En ondanks dat 75 procent van de kernteams zegt dat duurzame sportinfrastructuur een speerpunt is, geeft slechts 17 procent aan dat op dit thema redelijk wat of veel voortgang is geboekt.

Meer samenwerking door lokale sportakkoorden
De lokale sportakkoorden hebben verschillende opbrengsten opgeleverd, zoals meer aandacht voor het onderwerp bij betrokken partijen en meer samenwerking. Ook hier vooral op het thema ‘Jong vaardig in bewegen’: volgens ruim een derde van de kernteams is de samenwerking tussen onderwijs en sport aantoonbaar toegenomen en wordt binnen de sport meer samengewerkt op dit thema.
Overigens heeft dat maar weinig geleid tot een integrale aanpak om de motorische vaardigheid van kinderen te verbeteren. Voor het vervolg op het sportakkoord is het aan te bevelen succesvolle integrale aanpakken, zoals het Arnhemse 2+1+2-model, op grote schaal toe te passen.

Onderzoek onder kernteams van lokale sportakkoorden
Deze uitkomsten zijn gebaseerd op een vragenlijstonderzoek onder de kernteams die de uitvoering van de lokale sportakkoorden coördineren. Dit is een herhaling van het onderzoek dat vorig jaar rond dezelfde tijd is uitgevoerd.
In de rapportage analyseren we ook de belangrijkste succesfactoren die tot de opbrengsten hebben geleid. Deze worden gebruikt voor de doorontwikkeling van het sportakkoord.

De rapportage is als bijlage meegestuurd bij de Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-907
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl